Moderatör
Prof. Dr. Özgür Külcü - Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı - Uluslararası InterPARES Trust Projesi Türkiye Direktörü
Prof. Dr. Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans çalışmasını 1997 tarihinde üniversitelerde belge yönetimi ve doktora çalışmasını 2005 tarihinde kalite yönetimi ve kalite sistem dokümantasyonu çerçevesinde organizasyonlarda bilgi sistemleri ve belge yönetimi konularında tamamlayan Prof. Dr. Külcü doktora sonrası araştırma projelerini 2006 tarihinde British Columbia Üniversitesi Kütüphane Bilgi Bilim ve Arşivcilik Okulu (UBC SLAIS), 2011 tarihinde North Carolina Üniversitesi Bilgi ve Kütüphanecilik Bilimi Okulu (UNC SILS) ve 2013 tarihinde California Üniversitesi Berkeley Bilgi Okulunda (UC Berkeley School of Information) yürütmüştür. Prof. Dr. Külcü elektronik ortamda belge yönetimi üzerine uluslararası InterPARES 3 Projesinde Türkiye Takımı Direktörlüğü, Bilgi içerikli kültürel mirasın elektronik ortamda yönetimi üzerine AcessIT ve LoCloud adlı Avrupa Birliği projelerinde araştırmacı ve Türkiye Takımı Direktör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Halihazırda bilgi sistemleri ve belge yönetiminde bulut tabanlı uygulamalar üzerine InterPARES Trust projesinin Türkiye Takımı Direktörlüğü görevini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası indekslerde yayınları ve kitap çalışmaları bulunan Prof. Dr. Külcü H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde bilgi sistemleri ve belge yönetimi üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora dersler vermekte ve lisansüstü tezleri yönetmektedir. Aynı bölümde Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Külcü Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Komisyonu Üyesidir.