Konuşmacılar
Prof. Dr. Bülent Yılmaz – Hacettepe Üniversitesi : Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nü bitirmiştir. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi’nde uzman olarak çalışmıştır. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamlamış, aynı Bölümde 1998 yılında Yrd. Doçent, 2000 yılında Doçent ve 2005 yılında profesör olmuştur. Ulusal ve Avrupa Birliği kapsamında uluslararası proje ve araştırmalar yürütmüştür. Çeşitli ülkelere bilimsel amaçlı ziyaretler gerçekleştirmiştir. 2006 yılından bu yana Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerlerini düzenlemektedir. Bazı bilimsel dergilerin hakem kurulu üyesidir. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Düşünce Özgürlüğü Grubu Başkanlığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Mesleki Etik Grubu üyeliği ve Türk Kütüphaneciliği dergisi editörlüğü, Bilgi Dünyası dergisi editör yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Halen, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı ve öğretim üyesi olup, iletişim, mesleki etik, Anadolu uygarlıkları, bilgi toplumu, bilgi politikası, halk kütüphaneleri, okuma kültürü, dijitalleştirme ve bilginin düzenlenmesi konularında ders ve araştırmalarını sürdürmektedir.

Sn. Michael Nieweg- Amsterdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Sn. Michael Nieweg, Amsterdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dijital Medya ve Yaratıcı Endüstriler Fakültesi Bilgi Teknolojisi ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde dersler vermektedir. Çalışmalarının odağı ‘müfredat ve program geliştirme, esnek eğitimdeki gelişmeler, hayat boyu öğrenme, karma öğrenme uygulamaları, değerlendirme ve kalite güvencesi’ gibi konulardır. Öncesinde üniversite yönetiminde, Eğitim, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde görev yapmıştır.
Michael aynı zamanda freelance bir eğitimcidir. Hollanda içinde ve dışında, ticari veya ticari olmayan pek çok eğitim kurumuna, katıldığı çalıştaylar, koçluk eğitimleri, verdiği tavsiyeler, dersler, yaptığı sunumlar, eğitici eğitimleri vs. ile katkı sağlamıştır.
Doç. Dr. Hünkar Korkmaz - Hacettepe Üniversitesi : Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Hünkar Korkmaz Hacetepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında Doç. Dr. unvanıyla görev yapmaktadır. 1999 yılından itibaren öğrenme-öğretme süreçleri, öğrenme stratejileri, program geliştirme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, yaşamboyu öğrenme, materyal geliştirme ve öğretim teknolojileri alanında dersler vermektedir. Dr. Korkmaz Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesinde almıştır. Doktora sonrası çalışmalar yapmak üzere ABD Texas Tech Üniversitesinde bulunmuş ve Dr. Julie Anna Thomas ile çalışmıştır. Eğitim alanında öğretmen, müfettiş ve öğretim üyesi olarak 30 yıllık bir deneyime sahiptir. Dr. Korkmaz 2014-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürlüğü ve Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Hizmet içi eğitim kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde öğretmenlere program okuryazarlığı, alternatif değerlendirme teknikleri, materyal geliştirme ve öğretim teknolojileri, öğretim ilke ve yöntemleri konularında seminer vermiştir. Hacettepe Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesinde Sürekli Eğitim Merkezi /Yaşamboyu Öğrenme Merkezi faaliyetleri kapsamında Eğiticilerin Eğitimi programlarını yürütmüştür.