World Biographical Information System Online (WBIS Online)

De Gruyter tarafından yayınlanmaktadır. M.Ö. 4 bin yıldan bu yana dünyanın tüm ülke ve bölgelerinden, tüm sınıf ve mesleklerinden kişiler, aileler ve gruplar ile ilgili bilgi sunan en kapsamlı ve en geniş eşsiz bir biyografik veritabanıdır. İçerisinde dünya çapında 6 milyon insan ile ilgili kısa biyografik detay ve biyografik makale, 1559 yılından 21. yüzyılın başlangıcına kadar yayımlanan 8.4 milyon orijinal biyografik makale ve dünyanın tüm ülkeleri ve bölgelerinde yaşamış ve etkili olmuş insanların biyografilerini barındırır.

Turkish Biographical Archive (TBA) Online (Türkisches Biographisches Archiv Online)

WBIS Online’in içerisinde yer almaktadır. 2008’de online olarak yayımlanmaya başlamıştır. 89,000 kişi hakkında biyografik bilgi içermektedir.  İçeriğinde 127,000 makale barındırır. 1836’dan 2001 yılına kadar yayımlanmış 157 kaynak içerir. Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde yayım yapar. Referans çalışmaları türünde yayımlar sunar.

 Byzantinische Bibliographie (BYZ) Online:

Bizanslılar ile ilgili tek kapsamlı uzman bibliyografyadır. Bizans çalışmalarının tüm alt dallarına yönelik bibliyografya içeren tek kaynaktır. Yaklaşık 32.000 bibliyografik giriş içerir. De Gruyter’e aittir.

Oxford Reference Online

Oxford Reference Online, çoğu resimlerle anlatılmış 2 milyondan fazla girdiyi tek bir çapraz araştırma kaynağında bir araya getiren Oxford’un kaliteli referans yayımcısıdır. Her ikisi de full entegre ve çapraz taranabilir özellikte olan iki büyük koleksiyonun birleşiminden oluşmuştur:  Oxford Quick Reference, ve Oxford Reference Library.

 Oxford Bibliographies Online

Dünya çapındaki akademisyenler ve kütüphaneciler tarafından geliştirilen Oxford Bibliographies Online, özel ve uzman araştırma rehberleri sunar. Açıklamalı bir bibliyografya ve yüksek düzey bir ansiklopedinin en iyi özelliklerini birleştiren bu eşsiz kaynak araştırmacılara zengin konu alanları içerisinde mevcut en iyi akademik bilgi konusunda rehberlik eder.

 Oxford Islamic Studies Online

Oxford Islamic  Studies Online, İslam dünyası anlayışı hakkında öğrenciler, akademisyenler ve kütüphanecileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. A’dan Z’ye 5,000’in üzerinde girdi, akademik çalışmalardan bölümler, Kur’an materyalleri, birincil kaynaklar, resimler ve haritalar ile İslam üzerine çok tabanlı bir referans kaynağı olarak tasarlanmıştır.

The Oxford Encyclopedia of the Islamic World (6 cilt, 2009), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (4 cilt), The Islamic World: Past and Present, The Oxford History of Islam, The Oxford Dictionary of Islam, Hanna Kassis’s A Concordance of the Qur’an, Kur’an’ın Oxford World’s Classics series tarafından yayınlanan 2 ayrı çevirisini ve What Everyone Needs to Know About Islam gibi kaynakları içermektedir.

 Oxford Handbooks Online

Oxford Handbooks Online, 14 konu alanındaki en iyi el kitaplarını içeren ve önemli akademik araştırmalara ev sahipliği yapan bir koleksiyondur. Dünyanın önde gelen akademisyenlerini araştırmalarını tartışmak ve büyük bir konu yelpazesi üzerindeki en son görüşlerini belirtmek üzere bir araya getirir.

 Oxford English Dictionary Online

Oxford English Dictionary, 600,000 kelimelik anlam, tarih ve telaffuzdan oluşan İngilizce konuşan dünya çapında benzersiz bir rehberdir. Tarihsel bir sözlük olarak günümüz anlamlarına odaklanan güncel sözlüklerden çok farklıdır. Bunlarla birlikte tek tek kelimelerin, aynı zamanda klasik edebiyat ve uzman süreli yayınlardan film senaryoları ve yemek kitaplarına kadar 3 milyon alıntıya dayanan dilin tarihini de Oxford English Dictionary’de bulabilirsiniz.

 SAGE Research Methods

SAGE Research Methods (SRM), araştırma yapan ya da nasıl araştırma yapılacağını öğrenen herkes için temek bir kaynaktır.  SAGE’in dünyaca bilinen Research Methods listesinden 1000’den fazla kitap, referans çalışması, makale, ve video içeriği ile SRM, tarama sorgusu yazma, literatür değerlendirmesi yapma, araştırma yöntemi seçme, verileri toplama, sonuçları düzenleme hakkında bilgiler sağlamaktadır.

SRM Cases, SRM’e yeni eklenmiş olan bir içeriktir ve gerçek sosyal araştırmalardan yüzlerce örnek olay incelemesi içeren, özellikle araştırma yöntemleri konusunda eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla hazırlanmış bir kaynaktır.

 CQ Press Library

CQ Press, SAGE işbirliğinde yayım yapmaktadır. CQ Press Library, Amerikan Hükümeti, Siyasi İlişkileri, Tarih, Politika, Kamu Politikası ve Sosyal Bilimler için veri analizleri içerir.

Bu ürün kapsamında Congress Collection (Amerikan kongresinin tarihi gelişimi, özellikleri,  kanunlarını analiz eder), CQ Researcher (Sosyal ve Politik konularda usta gazeteciler tarafından yazılmış raporları içerir), Supreme Court Collection (Yargıtay kararlarının analizini yapar) gibi pek çok farklı özel veritabanı bulunmaktadır.