Bioscientifica Journals

Bioscientifica, Society for Endocrinology’nin ticari yayın organıdır.

Bioscientifica, ünlü dernekler adına aşağıdaki dergileri yayımlamaktadır:

  • European Journal of Endocrinology (EJE) (eski adıyla Acta Endocrinologica)
  • Journal of Endocrinology (JOE)
  • Journal of Molecular Endocrinology (JME)
  • Endocrine-Related Cancer (ERC)
  • Reproduction (REP)

  De Gruyter eJournals

De Gruyter, bilimsel araştırmanın tüm alanlarını 406’sı abonelik bazında, 507 tanesi ise açık erişimli olmak üzere kapsayan 900’den fazla dergi sunar. Biological Chemistry, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, The Linguistics Review, Byzantinische Zeitschrift ve The Economist’s Voice gibi ünlü dergilere ev sahipliği yapar.

  IOPScience extra

IOPScience extra 1867’ye kadar uzanan arşiv paketi ile birlikte tüm IOP Publishing başlıklarını* içerir. Fizik, Astronomi, Astrofizik, Biyoloji Fiziği, Kimya, Mühendislik, Çevre, Matematik ve Tıp Fiziği alanlarında içerik barındıran bu kaynakta tüm içerik günümüze kadar tam metin olarak açıktır.

* American Astronomical Society dergileri hariç

  JSTOR Archive Collections

Arşiv koleksiyonları dergilerin tüm sayılarını içeren multi-disipliner ve disipline özel koleksiyonlardır. Koleksiyonlar 60’dan fazla disiplin ile ilgili akademik içeriği kapsar. Arşiv koleksiyonları kurumlara ihtiyaçlarına en uygun materyalleri seçme esnekliğini sunmak için hazırlanmıştır. Şu anda toplam 15 Bilim ve Sanat koleksiyonu ve İşletme, Matematik ve İstatistik ve Yaşam Bilimleri gibi bazı diğer disipline özel koleksiyonları bünyesinde barındırır.

  JSTOR Current Journals

2017 koleksiyonu önde gelen 46 yayınevinin 220’den fazla dergisini içerir. 15 başlık 2017’de yeni eklenmiştir. 20’den fazla konu alanı kapsanmaktadır. Çoğu arşiv koleksiyonuna abone olan kurumlar için Tüm CSP Koleksiyonuna abone olmak, JSTOR platformundaki tüm dergilerin Cilt 1 Sayı 1’den güncel sayısına kadarki tüm içeriğine kesintisiz erişim sağlar.

  Oxford Journals Online

Oxford Journals 1907’den beri önemli bilimsel araştırmaları temsil eden yüksek kaliteli içerik yayımlamaktadır. Tüm konu alanlarını kapsayan 324 dergiden oluşmaktadır.  1996’ya kadarki içeriğe geriye dönük tam metin erişim sağlamaktadır.

  RSM Journals

SAGE, Royal Society of Medicine derneğinin 28 dergisinin yayın hakkını devralmıştır. Deneysel tıptan venöz hastalığına tüm konuları kapsayan dergiler, birincil araştırmadan klinik pratiğe kadar geniş bir kapsama sahiptir. Derneğin en önemli dergisi Journal of the Royal Society of Medicine en çok okunan ve beğenilen genel tıbbi süreli yayınlarından biridir ve tıp uzmanlarının karşılaştığı çeşitli sorunlara geniş bir bakış açısı sunar.

  SAGE Journals (Premier)

Özellikle Sosyal Bilimler alanında güçlü olmak üzere 910 tam metin e-dergi bulunan Sage Premier, özellikle son dönemlerde tıp, teknik bilimler ve fen bilimleri alanlarında da içeriğini genişletmektedir.

Deep Backfile

Tüm SAGE yayınlarının ilk sayılarından başlayıp 1998 yılı sonuna kadar tam metin içeriklerini kapsayan arşiv koleksiyonudur.

  IMechE Journals

2010 yılında SAGE, Institution of Mechanical Engineers (IMechE) ile işbirliği yapmıştır. Bundan böyle ImechE’nin 18 adet dergisi SAGE tarafından yayımlanmaktadır. Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarda tam metin online dergilerdir. Güncel ve arşiv paketi olarak sunulmaktadır.

   Thieme Medical Package

Paket yüksek Etki Faktörüne sahip ve Tıp alanında oldukça ünlü tam metin 33 dergiden oluşur. Ayrıca 6 adet açık erişimli dergi de içerir. İçeriğin kapsam dönemi 2000’dan günümüze şeklindedir.

  Thieme Chemistry / Pharma Package

Thieme sentetik organik kimya alanlarını kapsayan 5 kimya dergisi yayımlamaktadır. Tüm yayınlar alanında uzman kişiler tarafından onaylanmış hakemli dergilerdir.

  Henry Stewart Publications Journals

Henry Stewart Publications Journals paketi,  akademisyenler tarafından özellikle vaka incelemeleri ve proje  çalışmaları için “harika” olarak tanımlanan 19 süreli yayın içermektedir. Kapsadıkları konular İşletme, Finans, Pazarlama, Yönetim ve Dijital’dir.

  Physical Review Journals

İçerisinde fizik alanına öncülük eden ve yüksek etki faktörlerine sahip 15 adet dergi bulunan bu koleksiyon, Physical Review Letters, Physical Review X, Physical Review ve Reviews of Modern Physics gibi önemli dergileri içeriğinde barındırır. Koleksiyon, Fizik alanında çalışan akademisyen ve uygulayıcılar için oldukça değerli verilere sahiptir.