Oxford Law Online

Oxford Law Online, Public International Law (Uluslararası Kamu Hukuku), International Investment Arbitration (Uluslararası Yatırım Tahkimi), Constitutional Law (Anayasa Hukuku) konularını kapsayan bir online Hukuk kaynakları koleksiyonudur.

 Thieme Teaching Assistant

Thieme Teaching Assistant Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji ve Biyokimya için en gelişmiş elektronik öğretim platformudur. Öğretmenler karmaşık kavramları eşsiz bir netlikte sunmak ve öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek için sunumlarına ve ders paketlerine hareketli görseller ekleyebilir. Öğrenciler ise inceleme, çalışma ve bireysel değerlendirme için net ve tamamen renkli resimleri kullanabilir.

Ayrı ayrı abonelik yapılabilen 4 farklı modülü bulunmaktadır:  Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji ve Biyokimya.

 Electude

Electude, oyun-tabanlı otomotiv e-öğrenim platformu ve veritabanıdır. Otomotiv eğitiminde kullanılan en etkili yöntem olduğu kanıtlanmıştır.

Araba bakımını ve tamirini interaktif animasyon ve simülasyonlar kullanarak öğretmesinin yanında, öğrencilerin bir taşıtı baştan sona öğrenmelerini de sağlar.

Electude’in e-öğrenim modülleri deneyimli arıza tanımlama uzmanlarına kadar her seviyeye uygundur.

 MSI Eureka

MSI Eureka yüksek kaliteli, değerlendirilir faz diyagramları ve ilgili anayasal veriler, kristalografi termodinamik ve dahası için dünyanın önde gelen interaktif  veritabanlarındandır.

MSI Eureka inorganik materyaller ile ilgili süregelen dünyadaki yayımları takip eder.  1894’e kadar tekli, ikili, üçlü ve daha fazla bileşenli sistemlerde, onların faz diyagramları ve ilgili özellikleri için literatür tanımlamıştır.

70.000’in üzerinde değerlendirilmiş materyal sistemleri ve yayımlanmış olan tüm inorganik materyaller hakkında 440.000 kadar bibliyografik giriş sunar.

 Oxford Medicine Online

Oxford Medicine Online, tıp kariyerindeki her adımı kapsayan ve 1000’den fazla online tıbbi kaynağı bir araya getiren eşsiz bir koleksiyondur.  Dijital dünyada çalışmalarını hazırlayan öğrenciler, doktorlar veya sağlık uzmanları için Oxford’un yüksek kaliteli tıp içeriğini sunmak üzere hazırlanmıştır.  En çok bilinen kitapları Oxford Textbook of Medicine, Oxford Handbook of Clinical Medicine, Mayo Clinic Scientific Press’ten çalışmalardır.

 MedOne Neurosurgery

MedOne, beyin cerrahisi alanındaki en kapsamlı online kaynaktır.  Thieme’ye aittir. Asistan doktorlar için olduğu kadar tecrübeli uzmanlar için  de  mükemmel bir platformdur. Uzman bilgisi ile iyi görselleri bir araya getirerek hem öğrenmek hem de öğretmek için bir araç niteliği taşır.  Yoğun çalışan doktorlar için evde, işte, yolda nerede olursa olsun, MedOne araştırmalarını tamamlamalarını kolaylaştıracaktır.

 Grove Art Online

Oxford University Press’e ait olan Grove Art Online, Batı ve Batı dışı sanat anlayışı kapsayan, önde gelen akademik bir sanat ansiklopedisidir. İlk olarak editörlüğünü Jane Turner’ın yaptığı başyapıt 34 ciltlik Dictionary of Art olarak yayımlanan Grove Art içeriği, görsel kültürün tüm yönlerini kapsamaktadır.

 Grove Music Online

Oxford University Press’e ait olan Grove Music Online, 2001 yılından bu yana müzik araştırmaları için önde gelen bir online kaynak olmuştur. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2. baskı (2001), The New Grove Dictionary of Opera (1992) ve The New Grove Dictionary of Jazz, 2. baskı (2002) tam metinlerinin yanı sıra çok sayıda müteakip güncellemeler ve düzeltmeler sunan, müzik ile ilgili akademik bilgiye dair kapsamlı incelemelerden oluşur. Dünya çapında 6,000’in üzerinde akademisyenin katkılarıyla 50,000’den fazla imzalı makale ve 30,000’den fazla biyografi içeren Grove Music Online, müziği tüm yönleriyle ele alan eşsiz bir otoritedir.

 Science of Synthesis (SoS)

Thieme tarafından yayınlanan SoS Organik Kimya alanında temel bir referans kaynağıdır. 100 yıldan fazladır varlığını sürdüren Houben-Weyl kimya veritabanının devamı niteliğindedir.

 Pharmaceutical Substances

30 yıldan fazladır kimya ve farmasötik sektörü için en yetkin standart kaynaktır. Thieme’ye ait olan bu kaynak, 2.600’den fazla API’ye (Aktif Farmasötik İçerik) patent ve uygulamalarına erişim sunar.

 SAGE Video

Yüksek eğitim süresince, daha yüksek düzeyde akademik araştırmalar ile lisans öğrenim ve eğitimi için pedagojik ihtiyaçları desteklemek için oluşturulmuş 1000+ saatlik video yayını koleksiyonunu içeren kolay erişilebilir bir kaynaktır. Her seviyeden öğrenciyi, sınıf içinde, sınıf hazırlığı olarak, ileri düzey okuma için ya da çevrimiçi öğrenim amaçlı olarak kullanılabilecek bir dizi video türü ile destekler.

Konu Koleksiyonları: İşletme & Yönetim, Danışmanlık & Psikoterapi, Kriminoloji, Medya, İletişim & Kültürel Çalışmalar, Siyaset & Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji.

 SAGE Research Methods

SAGE Research Methods , 1.000’in üzerinde kitap, referans çalışma ve dergi makalesi, 550’nin üzerinde gerçek araştırma projelerine dayalı vaka çalışması, 120’nin üzerinde öğrencilerin pratik yaparak veri analizi konusunda uzmanlaşmasını sağlayacak öğretim veri kümesi ve kısa süre içinde sunulacak ve araştırma yöntemleri, istatistik ve değerlendirmeyi hayata geçirecek olan 120+ saatlik eğitim amaçlı videodan oluşan kapsamlı bir yöntem kütüphanesidir.  Kaynaklar, araştırma becerileri eğitimini her açıdan işlemektedir ve araştırma sürecinin her adımında öğrenci ve araştırmacıları destekleyebilmenize yardımcı olacaktır.

 CQ Press Library

CQ Press, SAGE işbirliğinde yayım yapmaktadır. CQ Press Library, Amerikan Hükümeti, Siyasi İlişkileri, Tarih, Politika, Kamu Politikası ve Sosyal Bilimler için veri analizleri içerir.

Bu ürün kapsamında Congress Collection (Amerikan kongresinin tarihi gelişimi, özellikleri,  kanunlarını analiz eder), CQ Researcher (Sosyal ve Politik konularda usta gazeteciler tarafından yazılmış raporları içerir), Supreme Court Collection (Yargıtay kararlarının analizini yapar) gibi pek çok farklı özel veritabanı bulunmaktadır.

 Constitutions of the World From Late 18th Century to the Middle of the 19th Century Online

Bu veritabanı, “Rise of Modern Constitutionalism” kaynaklarını içerir. De Gruyter tarafından yayınlanmaktadır. Online edisyon’da 1.600 kadar anayasal doküman, düzeltmeler, insan hakları bildirileri ve Avrupa’dan yaklaşık 50 ülke ve Amerika kıtasından anayasa taslakları tam metin olarak taranabilir. Uzmanlar, orijinal dokümanları kullanarak, her ülke için gerçek anayasal metinleri, kendi orijinal dillerinde redakte ederek, not ekleyerek ve dizinleyerek yeniden düzenlemişlerdir.

 Grove Art Online

Oxford University Press’e ait olan Grove Art Online, Batı ve Batı dışı sanat anlayışı kapsayan, önde gelen akademik bir sanat ansiklopedisidir. İlk olarak editörlüğünü Jane Turner’ın yaptığı başyapıt 34 ciltlik Dictionary of Art olarak yayımlanan Grove Art içeriği, görsel kültürün tüm yönlerini kapsamaktadır.

 Grove Music Online

Oxford University Press’e ait olan Grove Music Online, 2001 yılından bu yana müzik araştırmaları için önde gelen bir online kaynak olmuştur. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2. baskı (2001), The New Grove Dictionary of Opera (1992) ve The New Grove Dictionary of Jazz, 2. baskı (2002) tam metinlerinin yanı sıra çok sayıda müteakip güncellemeler ve düzeltmeler sunan, müzik ile ilgili akademik bilgiye dair kapsamlı incelemelerden oluşur. Dünya çapında 6,000’in üzerinde akademisyenin katkılarıyla 50,000’den fazla imzalı makale ve 30,000’den fazla biyografi içeren Grove Music Online, müziği tüm yönleriyle ele alan eşsiz bir otoritedir.

 Benezit Dictionary of Artists

Oxford University Press tarafından yayınlanan, çığır açan bir referans çalışmasıdır. Hem çok övgü alan hem de daha az tanınan sanatçıların hayatları ve kariyerlerini kapsar. Antik çağlardan günümüze yaklaşık 17.000 kayıt içerir. Bunlar; sanatçı imzaları, monogram, satış damgası, açık artırma kayıtları, müze stokları ve ileri araştırmalar için bibliyografyalardan oluşan 11.000’den fazla görsellerdir.

 Bulding Types Online

Building Types Online veritabanı, De Gruyter tarafından yayınlanmaktadır. Mimarı tasarım çalışmaları ve uygulamalarına yönelik bir kaynaktır. Yayınevinin profesyonel mimarlık kitaplarındaki uluslararası saygınlığını, alanlarında lider uzmanlar olan yazar ve editörlerin bilgileri ile çizimlerin teknik kalitesini temel almaktadır. Veritabanı, Birkhauser’ın bina tipleri programının içeriğinin özel ve alternatifsiz, esnek ve detaylı bir şekilde taranması ve görüntülenmesi olanağını sunar. Tüm içerik, mimari tasarım alanında uluslararası düzeyde tanınmış yazarlar tarafından yazılmış ve seçilmiştir.

 Oxford English Dictionary Online

Oxford English Dictionary, 600,000 kelimelik anlam, tarih ve telaffuzdan oluşan İngilizce konuşan dünya çapında benzersiz bir rehberdir. Tarihsel bir sözlük olarak günümüz anlamlarına odaklanan güncel sözlüklerden çok farklıdır. Bunlarla birlikte tek tek kelimelerin, aynı zamanda klasik edebiyat ve uzman süreli yayınlardan film senaryoları ve yemek kitaplarına kadar 3,5 milyon alıntıya dayanan dilin tarihini de Oxford English Dictionary’de bulabilirsiniz.

 Oxford Bibliographies in Linguistics

Oxford Bibliographies in Lingusitics, açıklamalı bibliyografya ve üst düzey bir ansiklopedinin en iyi özelliklerini birleştiren özel, güvenilir araştırma rehberleri sunar. “Dünya Dilleri” veya “Dilin Biyolojisi” gibi kapsamlı konular için kısa ve öz değerlendirmeler içerir. Böylece uzmanlığınız  dışında kalan konularda hızla bilgi sahibi olmanızı sağlar.

 Enhanced Electronic Grammars Online

Enhanced Electronic Grammars (EEG), dünya genelindeki dillerin kapsamlı bilgilerini içeren bir veri tabanıdır. De Gruyter’e ait bir kaynaktır. Dillerin semantik detayları ve bağlantıları sayesinde aynı anda pek çok dili incelemenize, taramanıza olanak tanır. Farklı dillere ait taramalarınızın yanında, her dil ayrıca incelenebilir ve araştırılabilir.

 Treasury of Linguistics Maps Online

Treasury of Linguistics Maps Online, De Gruyter Mouton ve diğer De Gruyter yayınevleri tarafından yıllar içinde yayınlanmış  olan atlaslar ve diğer kaynaklardan seçilmiş linguistik haritaları içermektedir. Her harita yüksek çözünürlükle taranmış ve meta data ile taranabilir hale getirilmiştir. Alt disiplin, dil, coğrafi konum, tarihsel periyod gibi pek çok özelliğe ek olarak Treasury of Linguistic Maps dilbilimi alanında görsel bilgiler içeren vazgeçilmez bir kaynaktır.  2.000 civarında harita içerir. Ayrıca her yıl 1.200 kadar harita eklenmektedir.

 IUPAC Standards Online

De Gruyter tarafından yayınlanan IUPAC Standards Online, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği’nin yayını olan” Pure and Applied Chemistry (PAC)” dan seçilip alınmış standart ve önerilerden oluşan bir veri tabanıdır.  Hitap ettiği konular: Analitik Kimya, Biyokimya, Kimyasal Güvenlik, Veri Yönetimi, Eğitim, Çevresel Kimya, Inorganik Kimya, Materyal Bilimi, Tıbbi Kimya,  Analytical Chemistry; Biochemistry; Chemical Safety; Data Management; Education; Environmental Chemistry; Inorganic Chemistry; Materials; Medicinal Chemistry; Terminoloji, Nükleer Kimya, Organik Kimya, Fiziksel Kimya, and Terminology; Nuclear Chemistry; Organic Chemistry; Physical Chemistry; Kuramsal ve Bilişimsel Kimya, Toksikoloji.

 NANO Online

De Gruyter’e ait bir kaynak olan Nano Online, Nanobilim ve teknoloji alanında geniş bir içerik sunar.  Fizik, Kimya, Materyal Bilimleri, Tıp ve Mühendislik de dahil olmak üzere bu alanda aktif olan tüm disiplinlerden araştırma sonuçlarına erişmenizi sağlar.  Dikkatle seçilen konu ağacı ve girişler arasındaki mükemmel bağlantılar sayesinde kullanıcılar ilgili içeriği hızlıca bulabilir. Bu veritabanı 1.900’den fazla giriş (17.000 civarı basılı sayfaya denk gelir) ve her yıl eklenen 250 giriş (5.000 civarı basılı sayfaya denk gelir ) ile en güncel bilgileri içermektedir.

HS Talks: Biomedical & Life Sciences Collection

Biyomedikal ve Yaşam Bilimleri Koleksiyonu, Nobel ve Lasker Ödülü alanlar dahil olmak üzere dünyanın önde gelen uzmanlarının 2.300’dan fazla özel hazırlanmış, animasyonlu derslerini içermektedir. Koleksiyon, uluslararası bir konferansa katılan uzmanların sunumunu izlemek veya bir derse konuk olarak katılan uzman bir hocanın konuşmasını dinlemek isteyen tüm araştırmacılara kolay erişim sağlaması açısından oldukça değerlidir. Koleksiyonlar sürekli olarak genişletilmekte ve güncellenmektedir ve Moodle ve Blackboard gibi çevrimiçi öğrenme ortamlarına kolayca entegre edilebilmektedir.

Artstor

Artstor, akademisyenlere ve öğrencilere disiplinin sınırlarının ötesinde geniş bir konu yelpazesinde eksiksiz bir görüntü kaynağı sağlar. 2,5 milyondan fazla görüntüden oluşan (ve her geçen gün büyüyen) yaklaşık 300 koleksiyonda, Smithsonian’dan Yerli Amerikan sanatı, Louvre’dan hazineler ve Ayasofya’nın panoramik, 360 derecelik manzaraları gibi materyaller, kullanımı kolay tek bir kaynakta incelenebilir.