IMechE Journals

2010 yılında SAGE, Institution of Mechanical Engineers (IMechE) ile işbirliği yapmıştır. Bundan böyle ImechE’nin 18 adet dergisi SAGE tarafından yayımlanmaktadır. Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarda tam metin online dergilerdir. Güncel ve arşiv paketi olarak sunulmaktadır.

 IOPScience extra

IOPScience extra 1867’ye kadar uzanan arşiv paketi ile birlikte tüm IOP Publishing başlıklarını* içerir. Fizik, Astronomi, Astrofizik, Biyoloji Fiziği, Kimya, Mühendislik, Çevre, Matematik ve Tıp Fiziği alanlarında içerik barındıran bu kaynakta tüm içerik günümüze kadar tam metin olarak açıktır.

* American Astronomical Society dergileri hariç

 IOP eBooks

IOP ebooks yüksek kaliteli Fizik kitaplarını içeren iki koleksiyon olan Expanding Physics ve Concise Physics‘ten oluşur.

Expanding Physics Fizik ve ilgili temel konu alanlarında araştırma ekseninde önde gelen kişilerden yüksek kaliteli metinler yayımlar. Morgan & Claypool tarafından geliştirilen Concise Physics ise tanıtıcı bir metnin daha uygun olduğu yerlerde hızla değişen alanlar veya konular ile ilgili daha kısa metinlere odaklanır. İki seri birlikte lisans düzeyindeki öğrencilerden, daha üst seviyedekilere ve alanında uzman kişilere kadar herkesin ihtiyaçlarını karşılayan niteliktedir.

 MSI Eureka

MSI Eureka yüksek kaliteli, değerlendirilir faz diyagramları ve ilgili anayasal veriler, kristalografi termodinamik ve dahası için dünyanın önde gelen interaktif veritabanlarındandır.

MSI Eureka inorganik materyaller ile ilgili süregelen dünyadaki yayımları takip eder.  1894’e kadar tekli, ikili, üçlü ve daha fazla bileşenli sistemlerde, onların faz diyagramları ve ilgili özellikleri için literatür tanımlamıştır.

70.000’in üzerinde değerlendirilmiş materyal sistemleri ve yayımlanmış olan tüm inorganik materyaller hakkında 440.000 kadar bibliyografik giriş sunar.

 Science of Synthesis (SoS)

Thieme tarafından yayınlanan SoS Organik Kimya alanında temel bir referans kaynağıdır. 100 yıldan fazladır varlığını sürdüren Houben-Weyl kimya veritabanının devamı niteliğindedir.

 Pharmaceutical Substances

30 yıldan fazladır kimya ve farmasötik sektörü için en yetkin standart kaynaktır. Thieme’ye ait olan bu kaynak, 2.600’den fazla API’ye (Aktif Farmasötik İçerik) patent ve uygulamalarına erişim sunar.

 Thieme Chemistry / Pharma Package

Thieme sentetik organik kimya alanlarını kapsayan 5 kimya dergisi yayımlamaktadır. Tüm yayınlar alanında uzman kişiler tarafından onaylanmış hakemli dergilerdir.

 IUPAC Standards Online

De Gruyter tarafından yayınlanan IUPAC Standards Online, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği’nin yayını olan” Pure and Applied Chemistry (PAC)” dan seçilip alınmış standart ve önerilerden oluşan bir veri tabanıdır.  Hitap ettiği konular: Analitik Kimya, Biyokimya, Kimyasal Güvenlik, Veri Yönetimi, Eğitim, Çevresel Kimya, Inorganik Kimya, Materyal Bilimi, Tıbbi Kimya,  Analytical Chemistry; Biochemistry; Chemical Safety; Data Management; Education; Environmental Chemistry; Inorganic Chemistry; Materials; Medicinal Chemistry; Terminoloji, Nükleer Kimya, Organik Kimya, Fiziksel Kimya, and Terminology; Nuclear Chemistry; Organic Chemistry; Physical Chemistry; Kuramsal ve Bilişimsel Kimya, Toksikoloji.

 NANO Online

De Gruyter’e ait bir kaynak olan Nano Online, Nanobilim ve teknoloji alanında geniş bir içerik sunar.  Fizik, Kimya, Materyal Bilimleri, Tıp ve Mühendislik de dahil olmak üzere bu alanda aktif olan tüm disiplinlerden araştırma sonuçlarına erişmenizi sağlar.  Dikkatle seçilen konu ağacı ve girişler arasındaki mükemmel bağlantılar sayesinde kullanıcılar ilgili içeriği hızlıca bulabilir. Bu veritabanı 1.900’den fazla giriş (17.000 civarı basılı sayfaya denk gelir) ve her yıl eklenen 250 giriş (5.000 civarı basılı sayfaya denk gelir ) ile en güncel bilgileri içermektedir.

 De Gruyter eJournals (Çoklu Disiplin)

De Gruyter, bilimsel araştırmanın tüm alanlarını 406’sı abonelik bazında, 507 tanesi ise açık erişimli olmak üzere kapsayan 900’den fazla dergi sunar. Biological Chemistry, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, The Linguistics Review, Byzantinische Zeitschrift ve The Economist’s Voice gibi ünlü dergilere ev sahipliği yapar.

 eJournals Archive

19. yüzyılın başlarına ve çok farklı konu alanlarına kadar uzanan De Gruyter dergi arşiv paketi, 209’u İngilizce olmak üzere toplam 345 dergi sunar. Yayımlar 1826 yılına kadar uzanır ve yaklaşık iki yüzyıllık değerli akademik çalışmaları kapsar.

 JSTOR Archive Collections (Çoklu Disiplin)

Arşiv koleksiyonları dergilerin tüm sayılarını içeren multi-disipliner ve disipline özel koleksiyonlardır. Koleksiyonlar 60’tan fazla disiplin ile ilgili akademik içeriği kapsar. Arşiv koleksiyonları kurumlara ihtiyaçlarına en uygun materyalleri seçme esnekliğini sunmak için hazırlanmıştır. Şu anda toplam 15 Bilim ve Sanat koleksiyonu ve İşletme, Matematik ve İstatistik ve Yaşam Bilimleri gibi bazı diğer disipline özel koleksiyonları bünyesinde barındırır.

 JSTOR Current Journals (Çoklu Disiplin)

2017 koleksiyonu önde gelen 46 yayınevinin 220’den fazla dergisini içerir. 15 başlık 2017’de yeni eklenmiştir. 20’den fazla konu alanı kapsanmaktadır. Çoğu arşiv koleksiyonuna abone olan kurumlar için Tüm CSP Koleksiyonuna abone olmak, JSTOR platformundaki tüm dergilerin Cilt 1 Sayı 1’den güncel sayısına kadarki tüm içeriğine kesintisiz erişim sağlar.

 Oxford Journals Online (Çoklu Disiplin)

Oxford Journals 1907’den beri önemli bilimsel araştırmaları temsil eden yüksek kaliteli içerik yayımlamaktadır. Tüm konu alanlarını kapsayan 324 dergiden oluşmaktadır.  1996’ya kadarki içeriğe geriye dönük tam metin erişim sağlamaktadır.

 De Gruyter eBooks (Çoklu Disiplin)

De Gruyter işbirliği içerisinde olduğu yayınevlerinin oldukça çeşitli konu alanlarındaki e-kitaplarını sunar. Seç & Al modeline uygun, yaklaşık 2,000 güncel başlığa ek olarak, koleksiyon aynı zamanda binlerce arşiv başlık da sunar.

 Books@JSTOR (Çoklu Disiplin)

Books at JSTOR dergilerle ve birincil kaynaklar ile birlikte JSTOR’un kolay kullanılabilir platformu ile entegre bir şekilde tanınmış akademik yayınevlerinden e-kitaplar sunar. 16 disiplinde 50,000’den fazla e-kitap içerir.

 University Press Scholarship Online (Çoklu Disiplin)

University Press Scholarship Online, Oxford University Press,Yale University Press, Stanford University Press, MIT Press, Manchester University Press ve diğer dünyanın önde gelen 19 üniversite yayınevinden 31 konu alanı içerisinde 24,000’den fazla eKitap sunan bir platformdur.

 Oxford Scholarship Online (Çoklu Disiplin)

Oxford Scholarship Online, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Tıp ve Hukuk disiplinlerini kapsayan 20 konu alanında 13,000’den fazla tam metin kitaba hızlı ve kolay erişim sağlayan geniş kapsamlı ve sürekli gelişen bir taranabilir kütüphanedir.

HS Talks: Biomedical & Life Sciences Collection

Biyomedikal ve Yaşam Bilimleri Koleksiyonu, Nobel ve Lasker Ödülü alanlar dahil olmak üzere dünyanın önde gelen uzmanlarının 2.300’dan fazla özel hazırlanmış, animasyonlu derslerini içermektedir. Koleksiyon, uluslararası bir konferansa katılan uzmanların sunumunu izlemek veya bir derse konuk olarak katılan uzman bir hocanın konuşmasını dinlemek isteyen tüm araştırmacılara kolay erişim sağlaması açısından oldukça değerlidir. Koleksiyonlar sürekli olarak genişletilmekte ve güncellenmektedir ve Moodle ve Blackboard gibi çevrimiçi öğrenme ortamlarına kolayca entegre edilebilmektedir.

Physical Review Journals

İçerisinde fizik alanına öncülük eden ve yüksek etki faktörlerine sahip 15 adet dergi bulunan bu koleksiyon, Physical Review Letters, Physical Review X, Physical Review ve Reviews of Modern Physics gibi önemli dergileri içeriğinde barındırır. Koleksiyon, Fizik alanında çalışan akademisyen ve uygulayıcılar için oldukça değerli verilere sahiptir.