Materials Science International Hizmetleri malzeme bilimi alanında global bir araştırma & yayıncılık alt yapısıdır.  MSI, malzeme oluşumunda veri kalitesine ve şeffaflığa oldukça önem verir.

MSI Eureka

MSI Eureka yüksek kaliteli, değerlendirilir faz diyagramları ve ilgili anayasal veriler, kristalografi termodinamik ve dahası için dünyanın önde gelen interaktif veritabanlarındandır.

MSI Eureka inorganik materyaller ile ilgili süregelen dünyadaki yayımları takip eder. 1894’e kadar tekli, ikili, üçlü ve daha fazla bileşenli sistemlerde, onların faz diyagramları ve ilgili özellikleri için literatür tanımlamıştır.

71.000’in üzerinde element kombinasyonları, 4.000’in üzerinde değerlendirilir materyal sistemleri ve Literatüre 383.000’in üzerinde link sunar.