Sara Miller McCune tarafından kurulan SAGE, dergi, kitap ve elektronik medya yayımlayan bağımsız uluslararası bir yayınevidir. 2015 yılında 50. yılını kutlayan SAGE, her yıl geniş yelpazede bir konu alanını kapsayan 800’den fazla dergi ve 800’ün üzerinde yeni kitap yayımlamaktadır.

SAGE Journals (Premier)

Özellikle Sosyal Bilimler alanında güçlü olmak üzere 910 tam metin e-dergi bulunan Sage Premier, özellikle son dönemlerde tıp, teknik bilimler ve fen bilimleri alanlarında da içeriğini genişletmektedir.

Deep Backfile

Tüm SAGE yayınlarının ilk sayılarından başlayıp 1998 yılı sonuna kadar tam metin içeriklerini kapsayan arşiv koleksiyonudur.

SAGE Knowledge

SAGE Knowledge öğrenciler, araştırmacılar ve öğretim üyeleri için temel bir dijital sosyal bilimler kütüphanesidir. 4,500’den fazla başlık ile akademik monograflar, referans çalışmaları, el kitapları, seriler, profesyonel gelişim başlıkları ve dahasını içeren geniş bir SAGE eKitap ve eReferans yelpazesi sunar.

SAGE Reference Handbook Collections, Sosyal Bilimler alanında 300’den fazla alanında uzman, ödüllü, uluslararası ve disiplinlerarası el kitabı sunar. Bu koleksiyonlar SAGE Knowledge’ın içerisinde yer alır.

SAGE Research Methods Online

SAGE Research Methods , 1.000’in üzerinde kitap, referans çalışma ve dergi makalesi, 550’nin üzerinde gerçek araştırma projelerine dayalı vaka çalışması, 120’nin üzerinde öğrencilerin pratik yaparak veri analizi konusunda uzmanlaşmasını sağlayacak öğretim veri kümesi ve kısa süre içinde sunulacak ve araştırma yöntemleri, istatistik ve değerlendirmeyi hayata geçirecek olan 120+ saatlik eğitim amaçlı videodan oluşan kapsamlı bir yöntem kütüphanesidir.  Kaynaklar, araştırma becerileri eğitimini her açıdan işlemektedir ve araştırma sürecinin her adımında öğrenci ve araştırmacıları destekleyebilmenize yardımcı olacaktır.

IMechE Journals

2010 yılında SAGE, Institution of Mechanical Engineers (IMechE) ile işbirliği yapmıştır. Bundan böyle ImechE’nin 18 adet dergisi SAGE tarafından yayımlanmaktadır. Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarda tam metin online dergilerdir. Güncel ve arşiv paketi olarak sunulmaktadır.

CQ Press Library

Bu ürün kapsamında Congress Collection (Amerikan kongresinin tarihi gelişimi, özellikleri,  kanunlarını analiz eder), CQ Researcher (Sosyal ve Politik konularda usta gazeteciler tarafından yazılmış raporları içerir), Supreme Court Collection (Yargıtay kararlarının analizini yapar) gibi pek çok farklı özel veritabanı bulunmaktadır.

RSM Journals

SAGE, Royal Society of Medicine derneğinin 28 dergisinin yayın hakkını devralmıştır. Deneysel tıptan venöz hastalığına tüm konuları kapsayan dergiler, birincil araştırmadan klinik pratiğe kadar geniş bir kapsama sahiptir. Derneğin en önemli dergisi Journal of the Royal Society of Medicine en çok okunan ve beğenilen genel tıbbi süreli yayınlarından biridir ve tıp uzmanlarının karşılaştığı çeşitli sorunlara geniş bir bakış açısı sunar.

SAGE Video

Yüksek eğitim süresince, daha yüksek düzeyde akademik araştırmalar ile lisans öğrenim ve eğitimi için pedagojik ihtiyaçları desteklemek için oluşturulmuş 1000+ saatlik video yayını koleksiyonunu içeren kolay erişilebilir bir kaynaktır. Her seviyeden öğrenciyi, sınıf içinde, sınıf hazırlığı olarak, ileri düzey okuma için ya da çevrimiçi öğrenim amaçlı olarak kullanılabilecek bir dizi video türü ile destekler.

Konu Koleksiyonları: İşletme & Yönetim, Danışmanlık & Psikoterapi, Kriminoloji, Medya, İletişim & Kültürel Çalışmalar, Siyaset & Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji.