SAGE yayınevine bağlı olan AM Digital, Beşeri bilimler ve Sosyal Bilimler alanlarında birincil dijital kaynakları içeren ödüllü koleksiyonların bulunduğu bir platformdur. Dünyanın dört bir köşesinden öncü kütüphaneler ve arşivlerden derlenen bu benzersiz koleksiyonlar, 15. yüzyıldan itibaren Tarih, Uluslararası İlişkiler, Antropoloji, Sanat, Müzik, İşletme, Dil ve Edebiyat, Coğrafya ve daha pek çok disiplinler arası konuyu kapsamaktadır. AM Digital, çeşitli küresel topluluklarının ihtiyaçlarını karşıladıklarından emin olmak için geçmiş hakkında dengeli analiz ve sağlam tartışmaları teşvik eden yenilikçi ürünler yaratmaya devam edeceklerini her fırsatta dile getirmektedir.

African American Communities

Sosyal, politik, kültürel ve dini alanlara odaklanan bu koleksiyonda çok çeşitli birincil kaynak materyaller sergilenmektedir.

Ağırlıklı olarak Atlanta, Chicago, Brooklyn ve Kuzey Carolina’daki şehir ve kasabalara odaklanan bu koleksiyon, Afro-Amerikan toplumunun birçok yönünü sunmaktadır.

China, America and the Pacific

Massachusetts Tarih Derneği ve Peabody Essex Müzesi, Salem, Çin, Amerika ve Pasifik gibi Amerikan ve Kanada kütüphanelerinde dünya standartlarında koleksiyonlardan yararlanılmıştır.

Kuzey Amerika ile Çin arasındaki ticaret ve kültürel etkileşimlerin tarihi hakkında eşsiz bilgiler sunmaktadır.

China: Culture and Society

Doğu Asya’daki Charles W. Wason Koleksiyonu’ndan son derece nadir bulunan broşürler içermektedir.

Üç yüzyıla yayılan China:Culture and Society, Wason Pamphlet koleksiyonunun tamamına erişim sağlar. Çoğunlukla İngilizce olarak 1750 ile 1929 yılları arasında yayınlanan bu nadir broşürler, Çin ve Batı dünyasındaki Çin hakkında en kapsamlı edebi koleksiyonlarından birini oluşturmaktadır.

Colonical America

Colonical America, El Yazısı Metin Tanıma teknolojisini kullanarak tam olarak aranabilir, yaklaşık 70.000 elyazması belgelerin geniş bir arşivine erişim sağlar.

İngiliz Ulusal Arşivi’nden temin edilen ve 1606-1822 yıllarını kapsayan Kuzey Amerika’daki binlerce belgeye erişim sunmaktadır.

Confidential Print: Africa, 1834-1966

Bu kaynak on dokuzuncu yüzyılın başlarındaki kıyı ticaretinden, 1884 Berlin Konferansı ve sonraki Afrika Talanını, Kongo Bağımsız Devletinin kötüye kullanılmasını, tropikal hastalığa karşı savaşları, İtalya’nın Habeşistan yenilgisini, II. Dünya Savaşını, Güney Afrika’daki ırkçılık hareketlerini ve kıtadaki Avrupa kolonileşmesinin modern dönemini kapsamaktadır. Afrika tarihi ve bugün Afrika’nın anlaşılması için gerekli kaynakları içermektedir.

Confidential Print: Latin America, 1833-1969

Bu koleksiyon, Latin Amerika’daki eski İspanyol ve Portekiz kolonileri için bağımsızlık sonuçlarını, devlet kurma siyasetini ve Latin Amerika uluslarının hızla genişleyen küresel ekonomide yerlerini almalarını kapsamaktadır.

Kapsanan konular arasında, devrimler, savaşlar ve toprak değişimleri, yerli halklarla ilişkiler, sanayi ve altyapının geliştirmesi (Panama Kanalı’nın inşası dahil), kölelik, Avrupa’dan gelen göç ve faşizm ve komünizm gibi politik ideolojilerin yükselişi gibi pek çok konuyu içermektedir.

Confidential Print: Middle East, 1839-1969

Bu koleksiyon Muhammed Ali Paşa’nın Mısır reformlarını, 1921 Orta Doğu Konferansını, 1956 Mezopotamya’nın Süveyş Krizi ve Filistin’in manda altına alınmasını, Filistin’in bölünmesini, Süveyş sonrası Batı dış politikasını ve Arap-İsrail çatışmasını içermektedir.

Arap Yarımadası, Doğu Akdeniz Ülkeleri, Irak, Türkiye ve Osmanlının Avrupa’daki eski topraklarının çoğu, İran, Afganistan, Mısır ve Sudan, Mezopotamya, Filistin, Ürdün ve Aden askeri üssü , Suriye, Lübnan, 1930 tarihli Passfield Raporu ve Arap Birliğinin ‘in ilk zamanlarını ve 1945 sonrasını incelemiştir.

Confidential Print: North America, 1824-1961

1824- 1961 yılları arasında ABD, Kanada, Karayipler ve Orta Amerika’yı belgelerle keşfedebilirsiniz.

Bu koleksiyon Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngilizce konuşan Karayipler, Orta ve Güney Amerika’nın bazı alanlarını ve kölelik, yasaklamalar birinci ve ikinci dünya savaşları, ırk ayrımı, bölgesel çatışmaları, McCartisizm ve nükleer bomba konularından oluşmaktadır. Bu konular on dokuzuncu yüzyılın sonunu ve yirminci yüzyılın ilk yarını kapsamaktadır.

Eighteenth Century Drama

On sekizinci yüzyıl toplumunun teatral dünyasına gidip, zamanın siyasetinin, kadınların rolünün, ırk ve din hakkındaki görüşlerin, imparatorluk hakkındaki görüşlerin ve Avrupa ve İngiliz tarihini oyunlara nasıl yansıdığını araştırabilirsiniz.

Empire Online

Beş yüzyılı kapsayan ve dünya çapında imparatorlukların yükselişini ve düşüşünü gösteren

Empire Online, öğrencilere ve araştırmacılara sömürge tarihini, siyasetini, kültürünü ve toplumu keşfetmelerini sağlamaktadır.

First World War Portal

Bu koleksiyon, ” Birinci Dünya Savaşı” nı araştıran herkes için çok değerli bir kaynaktır.

Kişisel koleksiyonlar ve nadir basılı materyallerden askeri dosyalara, sanat eserlerine savaşın her iki tarafındaki askerlerin, sivillerin ve hükümetlerin deneyimlerini ve savaşın her alanını anlatmaktadır.

Foreign Office Files for China, 1919-1980

Bu koleksiyon 1919 ve 1980 yılları arasında, Londra ile İngiliz elçilikleri ve konsoloslukları arasındaki diplomatik gönderiler, mektuplar, gazete kupürleri, siyasi broşürler, mahkeme davaları ve diğer materyallerin raporlarını sunmaktadır.

İngiltere ve Çin arasındaki ilişki nedeniyle, zamanında gizli olan bu ilk elden hesaplar, Çin tarihinin çalkantılı dönemine eşi görülmemiş düzeyde detaylar sağlıyor.

Foreign Office Files for India, Pakistan and Afghanistan, 1947-1980

Bu koleksiyon, 1947 ve 1980 yılları arasında Hindistan, Pakistan ve Afganistan’ın politik ve sosyal tarihi için önemli bir kaynaktır. Ayrıca Bangladeş, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Sikkim ve Keşmir ve diğer sınır bölgeleri içinde önemli içerikler bulunmaktadır.

İngiltere, ABD ve Avrupa ticareti, endüstri politikası, iç ve dış telgraflar, gazete kupürleri, haritalar, fotoğraflar, politik ve ekonomik raporlar, ziyaret ve tur hesapları, toplantı tutanakları, konferans işlemleri, mektuplar, el ilanları ve daha fazla konuyu incelemektedir.

Foreign Office Files for Japan, 1919-1952

Bu koleksiyon, Japonya’ nın bu dönemdeki politikasını anlamak için, Birinci Dünya Savaşı zaferi ve İkinci Dünya Savaşı yenilgisi arasındaki olaylara farklı bakış açıları sunmaktadır.

Kapsanan konular arasında Uzakdoğu’daki aşırı milliyetçilik ve Japon emperyalizmi, küresel ekonomik istikrarsızlık döneminde istihdam, sosyal koşullar ve Tokyo’yu düzleştiren 1923’teki “Büyük Kanto Depremi” yer almaktadır.

Foreign Office Files for the Middle East, 1971-1981

1970’lerdeki Orta Doğu, çatışmaları ve bugün etkisi hala hissedilebilen politik figürleri ile karakterize edilmiştir. Modern Ortadoğu’yu anlamaya çalışan araştırmacılar ve öğrenciler için paha biçilmez bir kaynak sağlamaktadır.

Bu koleksiyon, Dış İşleri Bakanlığı dosyalarının eksiksiz çalışmalarını içermektedir, önemli olayları ve onların küresel politik etkilerini geniş bir bakış açısıyla sunmaktadır.

Shakespeare in Performance

Shakespeare oyunlarının yüzyıllar boyunca tiyatrolar, aktörler ve yönetmenler tarafından nasıl yorumlandığını keşfedebilirsiniz.

Bu kaynak, Folger Shakespeare Kütüphanesi’nde dünyaca ünlü senaryo koleksiyonuna sahiptir. Bu senaryolar on yedinci ve yirminci yüzyıllarda Shakespeare’in oyunlarını, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası tiyatrolarda oynandığını anlatmaktadır.

World’s Fairs

Dünyadaki fuarlarının iki yüzyıllık zengin tarihi boyunca yeniliklerini, eğlencelerini ve uluslararası ilişkilerini keşfedebilirsiniz.

Dünya Fuarları, Eyfel Kulesi ve Space Needle gözlem evinden televizyonun icadına, sakız ve sosisli sandviçlere kadar dünyamızı şekillendirmiştir. Bu kaynak, yüzlerce fuardan birincil kaynak materyali dijital hale getirmektedir. Küreselleşme, emperyalizm, kitle iletimi, tasarım ve bir çok konuda öğrenciler için çok önemli bir koleksiyondur.

Research Methods Primary Sources

Research Methods Primary Sources, sınıf temelli ve çevrimiçi öğretimde ve bağımsız çalışma için kullanılabilen birincil kaynak okuryazarlığı için çevrimiçi bir öğrenme aracıdır. Hakemli makaleler, kullanım kılavuzları ve yeni video röportajlarından oluşan bu öğrenme araçları, öğrencilere Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimlerdeki araştırmaların temelini oluşturan temel kavramları tanıtır ve birincil kaynakları anlamak ve kullanmak için temel ilke ve uygulamaları paylaşır.