Dar Almandumah EduSearch

Eğitim ve sosyal araştırmalarda tam metin içeriği ile başlıca kaynaktır. EduSearch, eğitim, öğrenim ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki profesyoneller ve araştırmacılar için muazzam bir portaldır. EduSearch bu dallarda yayımlanmış hemen hemen tüm Arapça dergileri ve konferans araştırmaları ile seminerleri kapsar. EduSearch kapsamı 1928’den günümüze yaklaşık 89 yılı içermektedir. 250’den fazla önemli Arap üniversitelerinden ve uzman akademik derneklerden 495’den fazla akademik dergi. 680’den fazla konferans ve seminer bildirileri içermektedir.

  Dar Almandumah Humanindex

Bu veritabanının önemli içeriği Beşeri Bilimlerin çeşitli alt dallarını kapsamaktadır. Örneğin;  Human Science History (Beşeri Bilimler Tarihçesi) Arts Biographies (Sanat Biyografileri) Geography Philosophy  (Coğrafya Filozofisi) Librarianship Media and Journalism (Kütüphanecilik Medya ve Gazetecilik) Arts Archeology (Sanat Arkeolojisi) ve diğer ilgili alanlar. Veritabanı kapsamı neredeyse seksen yıla (1936 yılının başından itibaren) uzanmaktadır. En tanınmış Arap üniversitelerinden ve uzmanlaşmış akademik derneklerden 650’den fazla akademik dergi 824’in üzerinde konferans ve seminer bildirileri kapsam dahilindedir.

  Dar Almandumah islamic info

İslam ve Hukuk Çalışmaları alanında araştırma kaynağıdır. İslam ve Hukuk Çalışmaları’nda uzmanlaşmış ilk Arap veri tabanıdır. Akademisyenler ve profesyoneller için birincil kaynak niteliğindedir. İslam ve Hukuk Çalışmaları alanında yayımlanmış konferans ve seminer bildirilerinin yanında hemen hemen tüm Arapça akademik dergileri kapsamaktadır. Veritabanı, 1924 yılından başlayarak 90 yıldan fazla bir dönemi kapsamaktadır. 580’den fazla akademik dergi 530’den fazla konferans ve seminer bildirileri kaynağın kapsamında yer almaktadır.

  Dar Almandumah AraBBase

Arap Dili bilimleri ve edebiyatında uzmanlaşmış ilk Arap veritabanıdır. Akademisyenler ve profesyoneller için birincil kaynak niteliğindedir. Veri tabanı, konferans ve seminerlerdeki araştırma çalışmalarına ek olarak, Arapça olarak yayınlanan hemen hemen tüm akademik Arapça bilimi, edebiyatı ve dilbilim dergilerini kapsamaktadır. Veritabanı, 1921 yılından başlayarak 90 yıldan fazla bir dönemi kapsamaktadır. 445’den fazla akademik dergi, 280’den fazla konferans ve seminer bildirisinin yanında kitap incelemeleri, makaleler ve bu alandaki çalışmaları kapsamaktadır.

  Dar Almandumah EcoLink

Ekonomi ve İşletme Çalışmaları alanında araştırma kaynağıdır.

Ekonomi ve İşletme alanlarında uzmanlaşmış ilk Arap veritabanıdır. Akademisyenler ve profesyoneller için birincil kaynak niteliğindedir. Ekonomi ve İşletme çalışmaları alanında yayımlanmış konferans ve seminer bildirilerinin yanında hemen hemen tüm Arapça akademik dergileri kapsamaktadır. İçeriğinde 430’ten fazla akademik dergi, 570’den fazla konferans ve seminer bildirileri bulunmaktadır.

  Mandumah Dissertations

Çeşitli akademik disiplinlerde Arap araştırmacı ve öğrenciler için ilk ve başlıca referans kaynağıdır. Arapça yüksek lisans tezlerini içeren en büyük veritabanıdır. Dünya çapında 180’den fazla üniversiteden 150.000’e yakın tez sunmaktadır. DARALMANDUMAH, 50.000’den fazla tam metin tezin telif hakkına sahiptir. Bu tez veritabanı, Fen Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Sosyal Bilimler, İşletme, İslami ve Arapça çalışmalar, sanat, vs gibi akademik alan ve disiplinlerdeki tezleri kapsamaktadır. Bu veritabanı, Arap dünyasında bugüne kadar yayımlanmış tüm tezleri sunmaktadır.