Konuşmacılar
İbrahim OrtaşProf. Dr. İbrahim Ortaş – Çukurova Üniversitesi : Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

1960 doğumlu olan Sn. Ortaş, 1985 yılında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu ve 1987 yılında Araştırma Görevlisi oldu. 1990-1994 yılları arasında İngiltere’de Reading Üniversitesi’nde Doktora Öğrenimi aldıktan sonra 1995 yılında Yardımcı Doçent, 1996 yılında Doçent ve 2002 yılında Profesörlük unvanlarını aldı.

1988 yılında Almanya’da Stuttgart Üniversitesi’nde, 1998 yılında ise ABD’de Florida Üniversitesi’nde kısa sürelerle araştırmacı olarak çalıştı. 2010-2011 yıllarında ABD’de Ohio State Üniversitesinde İklim Değişimleri ve Karbon Araştırma Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak görev aldı. Uluslararası endekslerde yer alan süreli yayınlarda toplam 80 makalesi yayınlanmış olan Sn. Ortaş’ın ayrıca 13 uluslararası kitap bölüm yazarlığı, 8 ulusal kitapta bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan toplam 381 bilimsel makalesi bulunmaktadır. Sosyal Bilimler alanında ise; Türk Kütüphaneciliği dergisinde 3, eğitim alanında yayın yapan bazı dergilerde ise 4 adet araştırma-deneme makalesi yayınlandı. Bilimsel araştırmaları dışında, tarım, felsefe, çevre, eğitim, sosyal yaşam gibi konularda konferans ve söyleşilere katılan Sn. Ortaş’ın, çeşitli gazete ve dergilerde bu konular ile ilgili toplam 703 makalesi yayınlanmıştır.

Şu anda 2 uluslararası süreli yayının editörlüğünü, 11 uluslararası süreli yayının hakemliğini yürüten Sn. Ortaş ayrıca FAO Orta-Asya proje danışmanlığı yapmaktadır.
Ömer DalkıranArş. Gör. Dr. Ömer Dalkıran - Kastamonu Üniversitesi : Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Ömer Dalkıran Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü araştırma görevlisidir. Bilgi kullanıcıları, bilgi davranışları ve bilgi erişim konularında çalışmalar yapmaktadır. Geçmişte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde kütüphaneci ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmış; Bilgi Dünyası dergisinde editör yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünde tamamlamış, doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden almıştır. Daha fazla bilgi için Ömer Dalkıran’ın web sitesine bakınız. (http://www.omerdalkiran.com/)
Mithat ZencirÖğr. Gör. Mithat Zencir - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi : Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Öğr. Gör. Mithat Zencir İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2004 yılında, yüksek lisans eğitimini ise 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde Danışma Kütüphanecisi (2005-2007) olarak çalışan Zencir, daha sonra Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Danışma Kütüphanecisi ve Elektronik Kaynaklar Koordinatörü (2008-2015) olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2013-2015 yılları arasında ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) bünyesinde Veri Tabanı Sorumlusu olarak çalışmıştır. 2016 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde doktora eğitimine devam eden Zencir, doktora çalışmasını araştırma verilerinin yönetimi konusunda yapmaktadır. Üniversite kütüphaneleri, danışma kütüphaneciliği, uzaktan eğitim, bilgi arama davranışları gibi alanlar, üzerine çalışmalar yaptığı ve ilgilendiği diğer konu alanlarıdır.