Eylül ayında yayınlanmaya başlayan bu koleksiyon, temel edebi akımlarla ilgili yazar ve metinleri derinlemesine inceleyen akademik yayınları içermektedir. Tamamlandığında, JSTOR’a yeni katılmış olan yaklaşık 120 süreli yayın içerecektir. Koleksiyon dört tematik modülden oluşacaktır:

• Medieval Authors & Texts (Ortaçağ Yazarları ve Metinleri)
• Modernist Authors (Modernist Yazarlar)
• Victorian, Edwardian & Gothic Authors (Viktorya Dönemi, Edwardian Dönemi Yazarları ve Gotik Yazarlar)
• Literary Theorists (Edebiyat Kuramcıları)

Bu kaynak, üst düzey edebi çalışmaları ve edebiyat müfredatında çok önemli olan, yazarlar ve metinler ile ilgili disiplinler arası araştırmaları destekleyecek ve JSTOR’un yazarlar ve metinler ile ilgili içeriğinin kapsamını önemli ölçüde genişletecektir. Bir yazar veya metni başlangıç noktası olarak alan süreli yayınlar kapsamı ile Lives of Literature koleksiyonu, aynı zamanda, tek bir yazar hakkında derinlemesine yapılacak çalışmalar ve verilecek dersler için akademik kaynak ihtiyacını karşılayacaktır.

NOT: Bu koleksiyon EKUAL kapsamında yer almamaktadır. İndirimli fiyat bilgisi ve deneme erişimi talebi için  bizimle iletişime geçebilirsiniz!